Kontakt

contact-icon 

Zapisz się do ZNP

legznp

Do pobrania

Pliki do pobrania 

Print

ZNP wchodzi w spór zbiorowy z rządem

on .

znpW związku z brakiem reakcji rządu na postulaty ZNP zgłaszane od początku tego roku, Zwiazek Nauczycielstwa Polskiego z dniem 1 września 2015 r. wchodzi w spór zbiorowy z rządem.

- Daliśmy rządowi czas na spełnienie naszych postulatów do 24 sierpnia. Tymczasem ani pani premier, ani pani minister edukacji nie podjęły rozmów dotyczących żądań ZNP – mówił Prezes ZNP - Dlatego  25 sierpnia br. Prezydium Zarządu Głównego  ZNP podjęło uchwałę o wznowieniu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.

ZNP oczekuje podjęcia rozmów nad zgłoszonymi rządaniami.

Uchwała ZG ZNP z dnia 25.08.2015 w sprawie sporu zbiorowego z rządem

Żądania ZNP

Print

Rekrutacja na kurs języka angielskiego i kurs kwalifikacyjny

on .

W związku z wprowadzeniem obowiązkowych zajęć języka obcego w przedszkolach ZNP proponuje nauczycielom legitymującym się znajomością języka angielskiego w stopniu zaawansowanym lub pragnącym uzyskać takie uprawnienia skorzystanie z oferty OUPiS. W ofercie:

  • kursy językowe na różnych stopniach zaawansowania
  • kurs kwalifikacyjny nadający uprawnienia do nauczania języka angielskiego (w połączeniu z zaświadczeniem o znajomości języka)

Zobacz ofertę OUPiS

Print

Konferencja Uniwersytetu Gdańskiego i ZNP

on .

Meeting-51226 września (sobota) na Wydziale Filologicznym UG odbędzie się konferencja: Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie szkolnej. Integracja i/czy inkluzja?

Organizatorami konferencji są: Uniwersystet Gdański, Zarząd Okręgu Pomorskiego ZNP i Zarząd Oddziału ZNP w Pruszczu Gdańskim. Udział w niej jest odpłatny - 50 zł.

Zaproszenie i program konferencji

Karta zgłoszenia

 

Print

Dostęp do strony

on .

W związku z awarią serwera ZNP oraz trwajacymi pracami modernizacyjnymi mogą występować przejściowe problemy w dostępie do strony lub niektórych komponentów - za utrudnienia przepraszamy

Print

Czas rozmów do 24 sierpnia. Zaostrzenie protestu od września

on .

znpPrezydium ZG ZNP podjęło uchwałę ws. wszczęcia sporu zbiorowego od 1 września br. –  Dajemy rządowi dwa miesiące na spełnienie naszych żądań. Jeśli rząd nie podejmie rozmów do 24 sierpnia, od 1 września wejdziemy w spór zbiorowy. Oczekujemy konkretów, nie obietnic. A konkrety są zapisywane w budżecie. - powiedział Prezes ZNP S. Broniarz

Żądania Związku:

1. Zachowanie, wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym 1 września 2014 roku, uprawnień nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 tej ustawy

2. Podwyższenie o 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w pkt 1 oraz zmiany w systemie wynagradzania pracowników samorządowych

3. Zahamowanie prowadzącego do pogorszenia warunków pracy i wynagradzania pracowników oświaty przekazywania przez samorządy do prowadzenia przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego szkół i placówek oświatowych

4. Zapewnienie uprawnień wynikających z ustawy z 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) nauczycielom zatrudnionym w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

W związku z podejmowanymi działaniami flagi ZNP zostaną zdjęte na okres wakacji zaś, o ile rząd nadal nie podejmie rozmów,  ponownie zawieszone 24 sierpnia.

Uchwała Prezydium ZG ZNP ws. sporu zbiorowego

 

Print

ZNP wzywa do rozmów ws. płac nauczycieli

on .

znpZwiązek wystąpił do Premier Ewy Kopacz z wnioskiem o podjęcie działań nadzorczych wobec Ministra Edukacji Narodowej, mających na celu zobowiązanie resortu edukacji do podjęcia uzgodnień projektu rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Tekst listu

Źródło: www.znp.edu.pl

Print

Stanisław Kubica 1936-2015

on .

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego wspaniałego Kolegi

 

STANISŁAWA KUBICY

 

nauczyciela, byłego dyrektora Zespołu Szkół Odzieżowych w Gdyni

 byłego Wiceprezesa Zarządu Okręgu Pomorskiego ZNP

byłego Wiceprezesa Zarządu Oddziału ZNP w Gdyni

odznaczonego Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,

Złotą Odznaką ZNP

                                                                      - - - - -

Nazywaliśmy Go po prostu - Panem Stanisławem, Stasiem - ale był "człowiekiem instytucją" - udzielał porad prawnych, był autorem licznych opracowań i publikacji, delegatem na Zjazdy ZNP. Nie wahał się krytycznie wypowiadać o otaczającej nas rzeczywistości a czynił to zawsze z poczucia misji, był wrażliwy na wszelką niesprawiedliwość, życzliwy, zawsze obiektywny i koleżeński, gotowy do niesienia pomocy innym.  

                    Na zawsze zachowamy Go w naszej pamięci jako CZŁOWIEKA WIELKIEGO DUCHA

                                              P STANISŁAW 0001                                                                  

                            Rodzinie naszego Kolegi składamy najszczersze wyrazy współczucia

                                               

                                                  ZARZĄD ODDZIAŁU ZNP W GDYNI

                                   Zarząd Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Gdyni

                                             Koleżanki i Koledzy - członkowie ZNP w Gdyni

 

Print

Pikieta ZNP 19 maja

on .

Pikieta 19.0519 maja przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie pikietowało ponad 400 pracowników oświaty zrzeszonych w ZNP. Wśród demonstantów nie zabrakło także delegacji z naszego okręgu i gdyńskiego oddziału. W czasie 45 minutowej "Lekcji dla Rządu" przekazano petycję ZNP do Premier Ewy Kopacz, oraz dyskutowano o problemach edukacji i statusie nauczycieli. "Lekcja" podobnie jak kwietniowa manifestacja przebiegała pod hasłem "Joanna robi nas w balona!"

- Nasza obecność tutaj jest wyrazem sprzeciwu wobec polityki edukacyjnej prowadzonej przez minister edukacji Joannę Kluzik-Rostkowskąmówił prezes ZNP Sławomir Broniarz. – Minister lekceważy środowisko nauczycielskie i nasze postulaty. Wbrew temu, co mówi, Karta Nauczyciela nie jest dziś problemem edukacji! - Nam się naprawdę ciężko pracuje – dodawała Małgorzata Majka z woj. śląskiego.

PETYCJA DO PREMIER EWY KOPACZ

 

Zdjęcia dzięki uprzejmości kol .Gabrieli Bereżeckiej - Prezes Oddziału w Słupsku

Print

Nowe brzmienie Statutu ZNP

on .

znpPostanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 24 lutego 2015 roku dokonano rejestracji nowego brzmienia Statutu ZNP, uchwalonego 22 listopada 2014 roku przez 41. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP.

Stosownie do treści art. 6945 § 2 k. p. c. wpis dotyczący rejestracji Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego jest wykonalny od tego dnia.

Tekst jednolity Statutu

Print

Konkurs na fraszkę

on .

ink-150697 640Ogólnopolski Konkurs Literacki dla seniorów (osoby dorosłe w wieku powyżej lat 50) i juniorów (dzieci i młodzież szkolna w wieku do lat 18) „Piękno naszego języka w codzienności umyka” to wspólna inicjatywa Narodowego Centrum Kultury, Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Agencji Reklamowej Aviator.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach i zakończy się uroczystą Galą Finałową, zaplanowaną na 30 listopada 2015 r.

W trakcie Gali Finałowej Jury Konkursu ogłosi nazwiska laureatów w obu kategoriach wiekowych oraz wręczy atrakcyjne nagrody ufundowane przez organizatorów i partnerów akcji:

    - nagrodę główną dla autora najlepszej fraszki w kategorii 50+ (2-tygodniowe wczasy w Polsce dla dwóch osób),

   -  nagrodę dla pięciu najzdolniejszych młodych twórców (wspólną tygodniową wycieczkę w polskie góry, pod opieką nauczyciela języka polskiego)

    - cenne nagrody rzeczowe, w tym wydawnictwa Narodowego Centrum Kultury.

Zwycięskie utwory zostaną opublikowane na łamach tygodnika „ANGORA”.

Obecnie trwa drugi etap konkursu (od dnia 1 stycznia do 30 listopada 2015), który polega na umieszczaniu fraszek na stronie www.konkursnafraszke.pl

Więcej informacji TUTAJ.

 

Źródło informacji: www.znp.edu.pl ; ilustracja: www.pixabay.com

Joomla Templates by MightyJoomla