Kontakt

contact-icon 

Zapisz się do ZNP

legznp

Do pobrania

Pliki do pobrania 

Print

Pikieta ZNP 19 maja

on .

Pikieta 19.0519 maja przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie pikietowało ponad 400 pracowników oświaty zrzeszonych w ZNP. Wśród demonstantów nie zabrakło także delegacji z naszego okręgu i gdyńskiego oddziału. W czasie 45 minutowej "Lekcji dla Rządu" przekazano petycję ZNP do Premier Ewy Kopacz, oraz dyskutowano o problemach edukacji i statusie nauczycieli. "Lekcja" podobnie jak kwietniowa manifestacja przebiegała pod hasłem "Joanna robi nas w balona!"

- Nasza obecność tutaj jest wyrazem sprzeciwu wobec polityki edukacyjnej prowadzonej przez minister edukacji Joannę Kluzik-Rostkowskąmówił prezes ZNP Sławomir Broniarz. – Minister lekceważy środowisko nauczycielskie i nasze postulaty. Wbrew temu, co mówi, Karta Nauczyciela nie jest dziś problemem edukacji! - Nam się naprawdę ciężko pracuje – dodawała Małgorzata Majka z woj. śląskiego.

PETYCJA DO PREMIER EWY KOPACZ

 

Zdjęcia dzięki uprzejmości kol .Gabrieli Bereżeckiej - Prezes Oddziału w Słupsku

Print

Szkolenie dla społecznych inspektorów pracy

on .

Społeczna Inspekcja Pracy20 maja (środa) w godzinach 9.00 - 15.00, w siedzibie Zarządu Oddziału odbędzie się szkolenie (okresowe/podstawowe) dla społecznych inspektorów pracy z placówek edukacyjnych. Informacje o szkoleniu zostały przesłane do wszystkich placówek oświatowych

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez certyfikowaną firmę, każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie.

Koszt szkolenia - 150,00 złotych pokrywa (zgodnie z ustawą o sip) pracodawca.

Zgłoszenia drogą elektroniczną/faksem prosimy przesyłać do dnia 7 maja. Zgłoszenie na szkolenie podpisuje dyrektor placówki.

Zgłoszenie

 

Print

O manifestacji 18 kwietnia - podsumowanie

on .

znp18 kwietnia 2015 roku w Warszawie odbyła się manifestacja pracowników oświaty zrzeszonych w ZNP. Była ona częścią manifestacji zwiazkowców z OPZZ (którego ZNP jest członkiem). Pod gmachem MEN i Kancelarią Premiera demonstrowały przeszło 22 tysiące nauczycieli ze wszystkich części Polski. Wśród nich ponad 900 z Okręgu Pomorskiego, w tym 80 z Gdyni.

Uczestnicy manifestacji maszerowali z ogromnymi balonami z napisem: „Joanna robi nas w balona". Nieśli plakaty i transparenty z hasłami: „Żądamy zwiększenia nakładów na edukację!", „Żądamy poszanowania zawodu nauczyciela!", „Żądamy podwyżek płac!", „Żądamy dialogu!", „Stop likwidacji szkół i przedszkoli!", „Koniec z łamaniem prawa oświatowego!". Były flagi związkowe, skrzydła husarskie, trąbki, naklejki „Razem dla edukacji".

Przed gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyła się pikieta ZNP. Głos zabrali przedstawiciele ZNP, m.in. Prezes Sławomir Broniarz.

- Minister edukacji nie zabiega o większe środki na edukację! Mówi, że więcej pieniędzy nie trzeba, wystarczą te, które są. Takiego mamy gospodarza! – mówił prezes ZNP. - Domagamy się finansowania wszystkich zadań edukacyjnych! Edukacja powinna być priorytetem państwa.

Przedstawiciele ZNP złożyli na ręce minister edukacji, która wyszła do manifestujących, petycję z postulatami. - Uczestnicy Ogólnopolskiej Manifestacji Pracowników Oświaty ZNP wzywają Ministra Edukacji Narodowej do podjęcia rzeczywistego dialogu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w sprawach dotyczących: zwiększenia nakładów na edukację, poszanowania zawodu nauczyciela, podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, zahamowania likwidacji szkół i placówek oświatowych, zaprzestania łamania prawa przez samorządy, wzmocnienia roli nadzoru pedagogicznego – czytamy w petycji.

Fotografie z manifestacji mozna obejrzeć TUTAJ

 

 

Podziękowanie Prezesa ZNP

Print

18 kwietnia bądźmy razem w Warszawie!

on .

manifestacja 201518 kwietnia (sobota) odbędzie się manifestacja ZNP przeciwko polityce rządu wobec oświaty i nauczycieli. Przyjmujemy zapisy na manifestację. Jeżeli nie zgadzdzasz się na:

lekceważenie nauczycieli

  • braku dialogu ministra edukacji ze stroną związkową reprezentującą środowisko oświaty
  • dyskredytowanie pracy i zawodu nauczyciela
  • podważanie autorytetu nauczycieli
  • niszczenie partnerskich relacji szkoły ze środowiskiem rodziców

ignorowanie prawa

  • aprobatę resortu edukacji dla łamania prawa konstytucyjnego i prawa oświatowego przez samorządy w procedurach likwidacji publicznych szkół i placówek oświatowych, ich przekształcaniu i przekazywaniu oświaty publicznej podmiotom niepublicznym
  • wyzbywanie się odpowiedzialności państwa za poziom realizacji zadań oświatowych przez JST (ograniczenia roli nadzoru pedagogicznego)
  • sprzyjanie urynkowieniu i komercjalizacji oświaty
  • dyskryminację w zatrudnianiu i bezrobociu pracowników
  • pogarszanie materialnych warunków pracy nauczycieli oraz niepedagogicznych pracowników oświaty (w tym obniżanie realnych wynagrodzeń)

Jedź z nami na manifestację do Warszawy - wyraź swój sprzeciw. Nie bądź bierny! Myślisz, że te sytuacje nie dotyczą Ciebie? Za chwilę mogą!

Zgłoszenia przyjmujemy przez Prezesów Ognisk lub indywidulanie w biurze ZO ZNP w Gdyni (należy przygotować numer PESEL)

O manifestacji - konferencja prasowa Sławomira Broniarza

Materiał informacyjny Zarządu Głównego ZNP

Plakat ZG ZNP

Plakat Zarządu Oddziału

Print

Dlaczego protestujemy? - postulaty ZNP

on .

znpZNP DOMAGA SIĘ:


1. 10% wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2016 r. (od 2012r. zamrożenie kwoty bazowej i brak wzrostu wynagrodzeń, odpisy na zfśs zamrożone na tym samym poziomie)
2. Powrotu do systemowego rozwiązania regulacji wynagrodzeń nauczycieli od stycznia kolejnego roku, a nie od września (zgodnie z zasadą podwyższania wynagrodzeń
w sposób określony w art. 30 ust. 11 Karty Nauczyciela);
3. Zwiększenia udziału płacy zasadniczej w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli
i uproszczenie systemu wynagradzania
4. Uporządkowania prawa oświatowego i rozpoczęcia prac nad nową ustawą o systemie oświaty,
5. Przeciwdziałania patologicznym sytuacjom związanym z przekazywaniem szkół samorządowych innym podmiotom
6. Upowszechnienia wychowania przedszkolnego
7. Rozmów o kształceniu zawodowym nauczycieli i zmianie obecnego systemu tak, aby studia lepiej przygotowywały do wykonywania zawodu

ZNP NIE ZGADZA SIĘ NA:

1. Likwidację Karty Nauczyciela (wyrok Trybunału Konstytucyjnego: „Karta Nauczyciela jest instrumentem prawnym służącym zapewnieniu bezpłatnej oświaty o odpowiedniej jakości i na możliwie równym poziomie")
2. Brak odpowiedzialności państwa i aprobatę resortu edukacji dla łamania prawa konstytucyjnego i prawa oświatowego przez samorządy w procedurach likwidacji publicznych szkół i placówek oświatowych, przekształcaniu i przekazywaniu oświaty publicznej, prywatyzacji oświaty, dyskryminacji w zatrudnianiu pracowników
3. Wyzbywania się odpowiedzialności państwa za poziom realizacji zadań oświatowych; ograniczenie roli nadzoru pedagogicznego; oraz realizacji zadania własnego – prowadzenia oświaty publicznej przez samorządy
4. Zmianę przepisów prawa bez ustawowego upoważnienia; „dostosowanie" prawa oświatowego do potrzeb oświaty niepublicznej – urynkowienie i komercjalizacja edukacji (przykład szkoły w Kokoszkach wybudowanej ogromnym kosztem przez miasto Gdańsk i oddanej w zarządzanie prywatnej fundacji)

 Uchwała ZG ZNP ws. podjęcia akcji protestacyjnej

 

Print

Rozpoczyna sie protest ZNP - 18 kwietnia manifestacja w Warszawie

on .

znp17 marca br. Zarząd Główny ZNP podjął decyzję o rozpoczęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej pracowników oświaty i zorganizowaniu manifestacji w Warszawie w sobotę, 18 kwietnia br.

- Do wyjścia na ulice Warszawy skłoniła nas minister edukacji swoją lekceważącą postawą, jaką zaprezentowała podczas zainicjowanych przez ZNP rozmów na temat 10-procentowych podwyżek dla nauczycieli. Minister jednostronnie zerwała te rozmowy – mówił na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz. – Nauczyciele nie pozwolą sobie na lekceważenie, ignorowanie i zamykanie drzwi, kiedy chcą rozmawiać. Dlatego dzisiaj Zarząd Główny podjął decyzję o proteście. Zaczynamy od wielkiej manifestacji 18 kwietnia w Warszawie. W planach mamy również prowadzenie akcji informacyjnej, oplakatowanie i oflagowanie placówek oświatowych. Jako pracownicy mamy do dyspozycji wszystkie narzędzia, jakie daje nam ustawa o sporach zbiorowych, ze strajkiem włącznie. Dzisiaj była mowa o ewentualnym strajku szkolnym we wrześniu.

Print

Apel ZNP

on .

znpNie patrzmy na środowisko przez pryzmat przypadków

Mamy 39 tysięcy szkół i ponad 600 tysięcy nauczycieli. Prosimy, by nie patrzeć na całe środowisko przez pryzmat dwóch skandalicznych przypadków!

Nauczyciel to jeden z najbardziej szanowanych zawodów świata. Zawód szczególny z wielu powodów. Wiąże się z ważnymi wartościami, jak m.in. wiedza i prawda. Zawód szczególnej odpowiedzialności publicznej i publicznego zaufania. Oprócz wiedzy wymaga też specyficznych umiejętności i kwalifikacji. Dlatego w tym sensie jest to nie tylko zawód, ale również powołanie.

Z przykrością obserwujemy, jak media od kilku dni kreują niekorzystny wizerunek nauczycieli, mówiąc o grupie pedagogów w kontekście nauczycielki ze szkoły w Szczodrem i regulaminu szkoły w Legnicy. Obie te sytuacje są bulwersujące i nigdy nie powinny mieć miejsca. Zachowanie nauczycielki oceniamy jako skandaliczne. Regulamin w legnickiej podstawówce godzi w godność uczniów i powinien być natychmiast usunięty. W tych i podobnych przypadkach sprawy powinny być dogłębnie wyjaśnione.

Jednak w Polsce mamy 39 tys. szkół i ponad 600 tys. nauczycieli. Prosimy, by nie patrzeć na całe środowisko przez pryzmat tych dwóch skandalicznych przypadków!

Jako największy i najstarszy związek zawodowy nauczycieli nie zgadzamy się na deprecjonowanie pracy, dorobku i statusu społecznego polskich nauczycieli!

Print

Rozmowy w MEN zerwane

on .

znp znakDoszło do jednostronnego zerwania rozmów z nauczycielami przez minister edukacji Joannę Kluzik-Rostkowską. Minister edukacji nie prowadzi dialogu społecznego i prowokuje do wyjścia na ulicę – powiedział prezes Związku. - W tej sytuacji ZNP domaga się spotkania z premier Ewą Kopacz.

Przypominamy że zgodnie z ustaleniami, jakie zapadły podczas pierwszej tury rozmów 2 marca br.,  9 marca miało odbyć się kolejne spotkanie członków Prezydium ZG ZNP z minister edukacji na temat wynagrodzeń nauczycieli.

- Termin, miejsce i godzina spotkania były ustalone i dopasowane do kalendarza minister edukacji – powiedział szef ZNP. - Jeszcze w piątek, 6 marca Sekretariat Minister Edukacji potwierdził udział szefowej MEN w rozmowach zaplanowanych w siedzibie ZNP. Dzisiaj minister – z nieznanych nam powodów – nie pojawiła się na spotkaniu. Poinformowała nas o tym telefonicznie zaledwie 20 minut przed spotkaniem z przedstawicielami ZNP, wysyłając do ZNP niedecyzyjnych pracowników MEN.

- Doszło do jednostronnego zerwania rozmów z nauczycielami przez minister edukacji Joannę Kluzik-Rostkowską. Minister edukacji nie prowadzi dialogu społecznego i prowokuje pracowników oświaty do wyjścia na ulicę – powiedział prezes Związku. - W tej sytuacji ZNP domaga się spotkania z premier Ewą Kopacz.

17 marca 2015 r. odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Głównego ZNP, podczas którego zapadnie decyzja ws. ewentualnego protestu nauczycieli.

W tej sprawie również:

Click on an Trade binary options online book or pair by more elegant. Be disabled from manage servers, transfers and run the requires such How to claim binary options on taxes Tests, we Binary options with a demo account utrader the UI, as you can download and during our tests.
Joomla Templates by MightyJoomla