Kontakt

contact-icon 

Zapisz się do ZNP

legznp

Do pobrania

Pliki do pobrania 

Print

Halina Wojtowicz - nekrolog

on .

 Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki

HALINY WOJTOWICZ

  długoletniej członkini ZNP i Sekcji Emerytów i Rencistów w Gdyni

                                     nekrolog-01eb53ba6f46fe923ad180756f03d1a4

     Rodzinie zmarłej składamy najszczersze wyrazy współczucia

   Koleżanki i Koledzy z Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Gdyni

 

 

Print

ZNP wobec proponowanych zmian w systemie oświaty

on .

znp znakZwiązek Nauczycielstwa Polskiego opowiada się przeciwko podejmowaniu pochopnych zmian ustroju szkolnego zapowiadanych przez zwycięskie ugrupowanie polityczne.

ZNP jest przeciw likwidacji gimnazjów:

- Uchwała i stanowisko ZG ZNP w sprawie ustroju szkolnego

- 5 powodów dla których nie warto likwidować gimnazjów

- List do rzecznika PiS ws. gimnazjów

ZNP opowiada się za kontynuowaniem obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich:

- Uchwała i stanowisko ZG ZNP w sprawie obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich

 

Print

Zawieszenie akcji protestacyjnej

on .

znpPrezydium Zarządu Głównego ZNP postanowiło ZAWIESIĆ akcję protetsacyjną na czas tworzenia i ukonstytuowania się nowej ekipy rządowej.

Flagi ZNP powinny zostać zdjęte z placówek objętych działaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Zobacz - stanowisko Prezydium ZG ZNP

Print

ZNP przeciwko likwidacji gimnazjów

on .

znpZwiązek Nauczycielstwa Polskiego stanowczo sprzeciwia się zapowiadanym przez przyszłych rządzących zmianom w systemie edukacji -przede wszystkim likwidacji gimnazjów.

Oto pięć powodów dla których nie warto likwidować gimnazjów:

1. Problemy nie znikną - nie rozwiąże to istniejących problemów, lecz stanie się źródłem kolejnych, generując napięcia i niepokój zarówno wśród rodziców, jak i uczniów. Gimnazja trzeba wspierać m.in. poprzez zatrudnienie psychologów, pedagogów, tworzenie mniej licznych klas.

2. Zwolnienia - spowoduje to masowe zwolnienia. Mamy ponad 7,5 tysiąca gimnazjów, nie wszyscy pracownicy tych szkół znajdą zatrudnienie w innych placówkach.

3. Koszty - zmiana wygeneruje dodatkowe koszty związane m.in. z wprowadzeniem nowych programów, podręczników i przygotowaniem szkół.

4. Chaos - wprowadzi chaos w podstawach programowych, które były niedawno zmienione oraz w systemie egzaminów zewnętrznych.

5. Wyniki gimnazjalistów - badania pokazują, że gimnazja nie są takie złe, jak je malują. Za ich likwidacją absolutnie nie przemawiają wyniki gimnazjalistów. Wg międzynarodowego badania PISA 2012 nastąpiła znacząca poprawa wyników polskich gimnazjalistów we wszystkich trzech obszarach objętych badaniem, dzięki czemu Polska jest w czołówce krajów Unii Europejskiej!

Za likwidacją gimnazjów nie przemawiają też badania dotyczące przemocy w szkołach: Raport IBE „Bezpieczeństwo uczniów i klimat społeczny w polskich szkołach” (2015), stwierdzajace że skala przemocy w gimnazjach nie jest większa niż w szkołach podstawowych

Uchwała Zarządu Głównego ZNP z dnia 30.09.2015 ws. systemu oświaty

Print

Regulacja płac pracowników administracji i obslugi

on .

saioInformujemy, że w październiku rozpoczęła się regulacja płac pracowników administracji i obsługi gdyńskich placówek oświatowych. W wyniku negocjacji płacowych pomiędzy stroną związkową a organem prowadzącym ustalono, że:

- na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi szkół i placówek od 1 września 2015 r. przeznacza się kwotę 100,00 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego, niezależnie od stanowiska i stażu pracy oraz kategorii zaszeregowania, proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia pracownika.
- kolejne zmiany wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi szkół/placówek będą przedmiotem negocjacji w roku 2016.

Print

Demonstracja w Warszawie - Nauczycielski Dzień Protestu

on .

MANIFESTACJA14 października 2015 r. w Warszawie przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów demonstrowali wspólnie członkowie ZNP i oświatowej "Solidarnosci". To bezprecedensowe wydarzenie miało wyrazić determinację zwiazków zawodowych i brak zgody na dalsze lekceważenie dialogu społecznego. Postulaty obu central związkowych przekazano kancelarii Premiera. Na demonstracji pojawiła się także minister edukacji narodowej, nie została jednak dopuszczona do głosu. W Nauczycielskim Dniu Protestu brali także udział członkowie ZNP i "Solidarnosci" z Gdyni.

Print

Dzień Edukacji Narodowej 2015

on .

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej ma wymiar szczególny - jest to, poza świętem wszystkich pracowników oświaty, także Dzień Protestu Nauczycieli i Pracowników Oświaty organizowanego przez dwie największe oświatowe centrale związkowe. W dniach 13 - 16 października pokażmy naszą jedność - BĄDŹMY RAZEM!

Nauczycielski Dzien Prostestu  DEN 2013 do Oddziałów

 

Print

Kondolencje

on .

 Zarząd Oddziału i członkowie ZNP w Gdyni składają wyrazy współczucia

koleżance Danucie Chojnackiej

z powodu śmierci

MĘŻA

 

Print

Zofia Maciejewska - kondolencje

on .

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki

ZOFII MACIEJEWSKIEJ

nauczycielki, długoletniej członkini ZNP i Sekcji Emerytów i Rencistów

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci

~~~~

Rodzinie zmarłej składamy najszczersze wyrazy współczucia

Zarząd Oddziału i Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Gdyni

Joomla Templates by MightyJoomla