Kontakt

contact-icon 

Zapisz się do ZNP

legznp

Do pobrania

Pliki do pobrania 

Print

Nowe brzmienie Statutu ZNP

on .

znpPostanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 24 lutego 2015 roku dokonano rejestracji nowego brzmienia Statutu ZNP, uchwalonego 22 listopada 2014 roku przez 41. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP.

Stosownie do treści art. 6945 § 2 k. p. c. wpis dotyczący rejestracji Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego jest wykonalny od tego dnia.

Tekst jednolity Statutu

Print

Rozmowy ZNP z MEN

on .

Ministerstwo Edukacji Narodowej2 marca w resorcie edukacji odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli ZNP z minister edukacji Joanną Kluzik-Rostkowską. Negocjacje ruszyły na wniosek ZNP.

Związek zażądał rozmów na temat:

  • wzrostu płac nauczycieli w 2016 r. i minimum 10-procentowych podwyżek,
  • uporządkowania prawa oświatowego i rozpoczęcia prac nad nową ustawą o systemie oświaty,
  • patologicznych sytuacji związanych z przekazywaniem szkół samorządowych stowarzyszeniom.

ZNP zaproponował powołanie zespołów, które będą pracować nad tymi trzema obszarami. Kolejne spotkanie odbędzie się 9 marca - mówi Sławomir Broniarz, prezes ZNP. - To będą trudne negocjacje, ale chcemy je powadzić.

W rozmowach wzięli udział członkowie Prezydium ZG ZNP.

W związku z podejmowanymi negocjacjami w mediach wypowiadali się:

Print

Konkurs na fraszkę

on .

ink-150697 640Ogólnopolski Konkurs Literacki dla seniorów (osoby dorosłe w wieku powyżej lat 50) i juniorów (dzieci i młodzież szkolna w wieku do lat 18) „Piękno naszego języka w codzienności umyka” to wspólna inicjatywa Narodowego Centrum Kultury, Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Agencji Reklamowej Aviator.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach i zakończy się uroczystą Galą Finałową, zaplanowaną na 30 listopada 2015 r.

W trakcie Gali Finałowej Jury Konkursu ogłosi nazwiska laureatów w obu kategoriach wiekowych oraz wręczy atrakcyjne nagrody ufundowane przez organizatorów i partnerów akcji:

    - nagrodę główną dla autora najlepszej fraszki w kategorii 50+ (2-tygodniowe wczasy w Polsce dla dwóch osób),

   -  nagrodę dla pięciu najzdolniejszych młodych twórców (wspólną tygodniową wycieczkę w polskie góry, pod opieką nauczyciela języka polskiego)

    - cenne nagrody rzeczowe, w tym wydawnictwa Narodowego Centrum Kultury.

Zwycięskie utwory zostaną opublikowane na łamach tygodnika „ANGORA”.

Obecnie trwa drugi etap konkursu (od dnia 1 stycznia do 30 listopada 2015), który polega na umieszczaniu fraszek na stronie www.konkursnafraszke.pl

Więcej informacji TUTAJ.

 

Źródło informacji: www.znp.edu.pl ; ilustracja: www.pixabay.com

Print

Ubezpieczenie dla członków ZNP w NAU

on .

nauOd 1 stycznia 2015 roku wszyscy członkowie ZNP w Gdyni (także wstępujący do Związku po tej dacie) zostali objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) za pośrednictwem Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej. Szczegółowe informacje: TUTAJ oraz u Prezesów Ognisk. Ubezpieczenie opłacane jest w ramach składki członkowskiej pobieranej od wszystkich członków ZNP.

 

Joomla Templates by MightyJoomla