Kontakt

contact-icon 

Zapisz się do ZNP

legznp

Do pobrania

Pliki do pobrania 

Print

Zaproszenie do konkursu plastycznego

on .

paletaKoszaliński Klub Nauczycieli Plastyków przy ZO ZNP w Koszalinie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt "Koszalin i inne zakątki Polski"

Termin nadsyłania prac - 10 maja. Regulamin konkursu - TUTAJ

 

Print

O manifestacji 18 kwietnia - podsumowanie

on .

znp18 kwietnia 2015 roku w Warszawie odbyła się manifestacja pracowników oświaty zrzeszonych w ZNP. Była ona częścią manifestacji zwiazkowców z OPZZ (którego ZNP jest członkiem). Pod gmachem MEN i Kancelarią Premiera demonstrowały przeszło 22 tysiące nauczycieli ze wszystkich części Polski. Wśród nich ponad 900 z Okręgu Pomorskiego, w tym 80 z Gdyni.

Uczestnicy manifestacji maszerowali z ogromnymi balonami z napisem: „Joanna robi nas w balona". Nieśli plakaty i transparenty z hasłami: „Żądamy zwiększenia nakładów na edukację!", „Żądamy poszanowania zawodu nauczyciela!", „Żądamy podwyżek płac!", „Żądamy dialogu!", „Stop likwidacji szkół i przedszkoli!", „Koniec z łamaniem prawa oświatowego!". Były flagi związkowe, skrzydła husarskie, trąbki, naklejki „Razem dla edukacji".

Przed gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyła się pikieta ZNP. Głos zabrali przedstawiciele ZNP, m.in. Prezes Sławomir Broniarz.

- Minister edukacji nie zabiega o większe środki na edukację! Mówi, że więcej pieniędzy nie trzeba, wystarczą te, które są. Takiego mamy gospodarza! – mówił prezes ZNP. - Domagamy się finansowania wszystkich zadań edukacyjnych! Edukacja powinna być priorytetem państwa.

Przedstawiciele ZNP złożyli na ręce minister edukacji, która wyszła do manifestujących, petycję z postulatami. - Uczestnicy Ogólnopolskiej Manifestacji Pracowników Oświaty ZNP wzywają Ministra Edukacji Narodowej do podjęcia rzeczywistego dialogu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w sprawach dotyczących: zwiększenia nakładów na edukację, poszanowania zawodu nauczyciela, podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, zahamowania likwidacji szkół i placówek oświatowych, zaprzestania łamania prawa przez samorządy, wzmocnienia roli nadzoru pedagogicznego – czytamy w petycji.

Fotografie z manifestacji mozna obejrzeć TUTAJ

 

 

Podziękowanie Prezesa ZNP

Print

18 kwietnia bądźmy razem w Warszawie!

on .

manifestacja 201518 kwietnia (sobota) odbędzie się manifestacja ZNP przeciwko polityce rządu wobec oświaty i nauczycieli. Przyjmujemy zapisy na manifestację. Jeżeli nie zgadzdzasz się na:

lekceważenie nauczycieli

 • braku dialogu ministra edukacji ze stroną związkową reprezentującą środowisko oświaty
 • dyskredytowanie pracy i zawodu nauczyciela
 • podważanie autorytetu nauczycieli
 • niszczenie partnerskich relacji szkoły ze środowiskiem rodziców

ignorowanie prawa

 • aprobatę resortu edukacji dla łamania prawa konstytucyjnego i prawa oświatowego przez samorządy w procedurach likwidacji publicznych szkół i placówek oświatowych, ich przekształcaniu i przekazywaniu oświaty publicznej podmiotom niepublicznym
 • wyzbywanie się odpowiedzialności państwa za poziom realizacji zadań oświatowych przez JST (ograniczenia roli nadzoru pedagogicznego)
 • sprzyjanie urynkowieniu i komercjalizacji oświaty
 • dyskryminację w zatrudnianiu i bezrobociu pracowników
 • pogarszanie materialnych warunków pracy nauczycieli oraz niepedagogicznych pracowników oświaty (w tym obniżanie realnych wynagrodzeń)

Jedź z nami na manifestację do Warszawy - wyraź swój sprzeciw. Nie bądź bierny! Myślisz, że te sytuacje nie dotyczą Ciebie? Za chwilę mogą!

Zgłoszenia przyjmujemy przez Prezesów Ognisk lub indywidulanie w biurze ZO ZNP w Gdyni (należy przygotować numer PESEL)

O manifestacji - konferencja prasowa Sławomira Broniarza

Materiał informacyjny Zarządu Głównego ZNP

Plakat ZG ZNP

Plakat Zarządu Oddziału

Print

Dlaczego protestujemy? - postulaty ZNP

on .

znpZNP DOMAGA SIĘ:


1. 10% wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2016 r. (od 2012r. zamrożenie kwoty bazowej i brak wzrostu wynagrodzeń, odpisy na zfśs zamrożone na tym samym poziomie)
2. Powrotu do systemowego rozwiązania regulacji wynagrodzeń nauczycieli od stycznia kolejnego roku, a nie od września (zgodnie z zasadą podwyższania wynagrodzeń
w sposób określony w art. 30 ust. 11 Karty Nauczyciela);
3. Zwiększenia udziału płacy zasadniczej w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli
i uproszczenie systemu wynagradzania
4. Uporządkowania prawa oświatowego i rozpoczęcia prac nad nową ustawą o systemie oświaty,
5. Przeciwdziałania patologicznym sytuacjom związanym z przekazywaniem szkół samorządowych innym podmiotom
6. Upowszechnienia wychowania przedszkolnego
7. Rozmów o kształceniu zawodowym nauczycieli i zmianie obecnego systemu tak, aby studia lepiej przygotowywały do wykonywania zawodu

ZNP NIE ZGADZA SIĘ NA:

1. Likwidację Karty Nauczyciela (wyrok Trybunału Konstytucyjnego: „Karta Nauczyciela jest instrumentem prawnym służącym zapewnieniu bezpłatnej oświaty o odpowiedniej jakości i na możliwie równym poziomie")
2. Brak odpowiedzialności państwa i aprobatę resortu edukacji dla łamania prawa konstytucyjnego i prawa oświatowego przez samorządy w procedurach likwidacji publicznych szkół i placówek oświatowych, przekształcaniu i przekazywaniu oświaty publicznej, prywatyzacji oświaty, dyskryminacji w zatrudnianiu pracowników
3. Wyzbywania się odpowiedzialności państwa za poziom realizacji zadań oświatowych; ograniczenie roli nadzoru pedagogicznego; oraz realizacji zadania własnego – prowadzenia oświaty publicznej przez samorządy
4. Zmianę przepisów prawa bez ustawowego upoważnienia; „dostosowanie" prawa oświatowego do potrzeb oświaty niepublicznej – urynkowienie i komercjalizacja edukacji (przykład szkoły w Kokoszkach wybudowanej ogromnym kosztem przez miasto Gdańsk i oddanej w zarządzanie prywatnej fundacji)

 Uchwała ZG ZNP ws. podjęcia akcji protestacyjnej

 

Print

Rozpoczyna sie protest ZNP - 18 kwietnia manifestacja w Warszawie

on .

znp17 marca br. Zarząd Główny ZNP podjął decyzję o rozpoczęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej pracowników oświaty i zorganizowaniu manifestacji w Warszawie w sobotę, 18 kwietnia br.

- Do wyjścia na ulice Warszawy skłoniła nas minister edukacji swoją lekceważącą postawą, jaką zaprezentowała podczas zainicjowanych przez ZNP rozmów na temat 10-procentowych podwyżek dla nauczycieli. Minister jednostronnie zerwała te rozmowy – mówił na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz. – Nauczyciele nie pozwolą sobie na lekceważenie, ignorowanie i zamykanie drzwi, kiedy chcą rozmawiać. Dlatego dzisiaj Zarząd Główny podjął decyzję o proteście. Zaczynamy od wielkiej manifestacji 18 kwietnia w Warszawie. W planach mamy również prowadzenie akcji informacyjnej, oplakatowanie i oflagowanie placówek oświatowych. Jako pracownicy mamy do dyspozycji wszystkie narzędzia, jakie daje nam ustawa o sporach zbiorowych, ze strajkiem włącznie. Dzisiaj była mowa o ewentualnym strajku szkolnym we wrześniu.

Print

Apel ZNP

on .

znpNie patrzmy na środowisko przez pryzmat przypadków

Mamy 39 tysięcy szkół i ponad 600 tysięcy nauczycieli. Prosimy, by nie patrzeć na całe środowisko przez pryzmat dwóch skandalicznych przypadków!

Nauczyciel to jeden z najbardziej szanowanych zawodów świata. Zawód szczególny z wielu powodów. Wiąże się z ważnymi wartościami, jak m.in. wiedza i prawda. Zawód szczególnej odpowiedzialności publicznej i publicznego zaufania. Oprócz wiedzy wymaga też specyficznych umiejętności i kwalifikacji. Dlatego w tym sensie jest to nie tylko zawód, ale również powołanie.

Z przykrością obserwujemy, jak media od kilku dni kreują niekorzystny wizerunek nauczycieli, mówiąc o grupie pedagogów w kontekście nauczycielki ze szkoły w Szczodrem i regulaminu szkoły w Legnicy. Obie te sytuacje są bulwersujące i nigdy nie powinny mieć miejsca. Zachowanie nauczycielki oceniamy jako skandaliczne. Regulamin w legnickiej podstawówce godzi w godność uczniów i powinien być natychmiast usunięty. W tych i podobnych przypadkach sprawy powinny być dogłębnie wyjaśnione.

Jednak w Polsce mamy 39 tys. szkół i ponad 600 tys. nauczycieli. Prosimy, by nie patrzeć na całe środowisko przez pryzmat tych dwóch skandalicznych przypadków!

Jako największy i najstarszy związek zawodowy nauczycieli nie zgadzamy się na deprecjonowanie pracy, dorobku i statusu społecznego polskich nauczycieli!

Print

Rozmowy w MEN zerwane

on .

znp znakDoszło do jednostronnego zerwania rozmów z nauczycielami przez minister edukacji Joannę Kluzik-Rostkowską. Minister edukacji nie prowadzi dialogu społecznego i prowokuje do wyjścia na ulicę – powiedział prezes Związku. - W tej sytuacji ZNP domaga się spotkania z premier Ewą Kopacz.

Przypominamy że zgodnie z ustaleniami, jakie zapadły podczas pierwszej tury rozmów 2 marca br.,  9 marca miało odbyć się kolejne spotkanie członków Prezydium ZG ZNP z minister edukacji na temat wynagrodzeń nauczycieli.

- Termin, miejsce i godzina spotkania były ustalone i dopasowane do kalendarza minister edukacji – powiedział szef ZNP. - Jeszcze w piątek, 6 marca Sekretariat Minister Edukacji potwierdził udział szefowej MEN w rozmowach zaplanowanych w siedzibie ZNP. Dzisiaj minister – z nieznanych nam powodów – nie pojawiła się na spotkaniu. Poinformowała nas o tym telefonicznie zaledwie 20 minut przed spotkaniem z przedstawicielami ZNP, wysyłając do ZNP niedecyzyjnych pracowników MEN.

- Doszło do jednostronnego zerwania rozmów z nauczycielami przez minister edukacji Joannę Kluzik-Rostkowską. Minister edukacji nie prowadzi dialogu społecznego i prowokuje pracowników oświaty do wyjścia na ulicę – powiedział prezes Związku. - W tej sytuacji ZNP domaga się spotkania z premier Ewą Kopacz.

17 marca 2015 r. odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Głównego ZNP, podczas którego zapadnie decyzja ws. ewentualnego protestu nauczycieli.

W tej sprawie również:

Print

Nowe brzmienie Statutu ZNP

on .

znpPostanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 24 lutego 2015 roku dokonano rejestracji nowego brzmienia Statutu ZNP, uchwalonego 22 listopada 2014 roku przez 41. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP.

Stosownie do treści art. 6945 § 2 k. p. c. wpis dotyczący rejestracji Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego jest wykonalny od tego dnia.

Tekst jednolity Statutu

Print

Rozmowy ZNP z MEN

on .

Ministerstwo Edukacji Narodowej2 marca w resorcie edukacji odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli ZNP z minister edukacji Joanną Kluzik-Rostkowską. Negocjacje ruszyły na wniosek ZNP.

Związek zażądał rozmów na temat:

 • wzrostu płac nauczycieli w 2016 r. i minimum 10-procentowych podwyżek,
 • uporządkowania prawa oświatowego i rozpoczęcia prac nad nową ustawą o systemie oświaty,
 • patologicznych sytuacji związanych z przekazywaniem szkół samorządowych stowarzyszeniom.

ZNP zaproponował powołanie zespołów, które będą pracować nad tymi trzema obszarami. Kolejne spotkanie odbędzie się 9 marca - mówi Sławomir Broniarz, prezes ZNP. - To będą trudne negocjacje, ale chcemy je powadzić.

W rozmowach wzięli udział członkowie Prezydium ZG ZNP.

W związku z podejmowanymi negocjacjami w mediach wypowiadali się:

Joomla Templates by MightyJoomla