Kontakt

contact-icon 

Zapisz się do ZNP

legznp

Do pobrania

Pliki do pobrania 

Print

Kondolencje

on .

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki,

wieloletniej akompaniatorki chóru Sekcji Emerytów i Rencistów "Gdynianki"

ELŻBIETY GRABE - ZAREMBY

rodzinie zmarłej składamy najszczersze kondolencje

Zarząd Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Gdyni

Koleżanki z "Gdynianek"

 

Print

41 Krajowy Zjazd Delegatów

on .

41 zjazdW dniach 20 - 22 listopada w Warszawie obradował  41. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP.  Blisko 280 delegatów z całej Polski (w tym Prezes Ewa Biernacka z naszego Oddziału) wybrało Prezesa ZNP i uchwaliło program działania ZNP na kolejną kadencję.W Zjeździe uczestniczyli także goście, zarówno z Polski jak i zagranicy, między innymi: minister edukacji narodowej J. Kluzik - Rostkowska, posłowie oraz przedstawiciele międzynarodowych nauczycielskich orgnizacji związkowych. (zobacz - uroczyste otwarcie Zjazdu)

Prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego w kolejnej kadencji został kol. SŁAWOMIR BRONIARZ zdobywajac 238 na 267 głosów (zobacz biogram)

Delegaci przyjęli także apel do władz wszystkich szczebli ws. jakości nadzoru prawnego nad funkcjonowaniem oświaty w Polsce:

"Delegaci Związku Nauczycielstwa Polskiego zgromadzeni na XLI Krajowym Zjeździe apelują do parlamentarzystów, władz rządowych i samorządowych o włączenie się do debaty publicznej na rzecz jakości nadzoru prawnego w polskiej oświacie oraz wprowadzenie rozwiązań systemowych zabezpieczających prawidłowe wykonywanie przez samorządy terytorialne ich ustawowych obowiązków.

Wobec eskalacji naruszeń prawa oświatowego, szczególnie dotyczących procedur związanych z likwidowaniem szkół publicznych i przekazywaniem ich do prowadzenia innym podmiotom oraz bezprawnej ingerencji w organizację pracy szkoły organów jednostek samorządu terytorialnego, niezbędne staje się podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu ustalenia zasad wykonywania skutecznego nadzoru prawnego nad działalnością samorządu terytorialnego, a jednocześnie zwiększenia kontroli nad jakością merytoryczną i jednolitością orzecznictwa organów sprawujących ten nadzór.

Apelujemy do wszystkich posłów i senatorów o wprowadzenie takich zmian ustawowych, które umożliwią określonym organom państwa właściwe wykonywanie nadzoru."

Print

Raport o stanie edukacji

on .

Ibe raportInstytut Badań Edukacyjnych (IBE) opublikował najnowszy Raport o Stanie Edukacji. Raport jest wynikiem pogłębionych badań, które przeprowadzono wśród nauczycieli i w szkołach i przedstawia bardzo rzetelną analizę stanu edukacji i roli nauczyciela. Zachęcamy do zapoznania się z raportem. Do pobrania TUTAJ.

Print

Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

on .

Corocznie, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego otrzymują resortowe i związkowe wyróżnienia . W tym roku, z rekomendacji ZNP, uhonorowani zostali:
Medalem Komisji Edukacji Narodowej:
Marzena Adamska (Zespół Szkół nr 5)
Marcin Wiśniewski (Szkoła Podstawowa nr 23)
Złotą Odznaką ZNP:
Anna Drybczewska (Szkołą Podstawowa nr 28)
Iwona Fryc (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5)
Stanisława Juszczyk (Przedszkole nr 30)
Krystyna Rutyńska (VI Liceum Ogólnokształcące)
Odznaką za 50. letnią przynależność do ZNP :
Marianna Jargut (Sekcja Emerytów i Rencistów)
Nina Teske (Sekcja Emerytów i Rencistów)

Ponadto liczni członkowie ZNP otrzymali medale KEN, nagrody różnego szczebla z rekomendacji placówek.

Pełna lista nagrodzonych, film oraz zdjęcia z uroczystości dostępne są na stronie www.gdynia.pl

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Print

Nowe ognisko ZNP

on .

znp znakZ przyjemnością informujemy, że nasz Związek powiększył się o kolejne ognisko. Tym razem pracę rozpoczęło ognisko przy Przedszkolu nr 25. Prezesem ogniska wybrano kol. GABRIELĘ HERBASZ. Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!

Innych, jescze niezdecydowanych, zachęcamy do wstępowania do ZNP i tworzenia ognisk. Zapraszamy.

Joomla Templates by MightyJoomla